Użyteczności publicznej

Budowa 10-cio oddziałowego przedszkola integracyjnego

Inwestycja polega na budowie budynku pasywnego o wskaźniku weryfikacji energetycznej 15KWh/m2/rok. Jest to budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej. Zakres prac obejmuje prace rozbiórkowe starego przedszkola, wykopy mechaniczne, fundamenty, stopy i ławy fundamentowe, konstrukcja żelbetowa i murowa, stropodach tradycyjny i zielony intensywny na membranie dachowej, ślusarka aluminiowa, fasady szklane, roboty wykończeniowe wewnętrzne, elewacja kompozytowa, sieci i instalacje branży elektrycznej i branży sanitarnej, instalacja solarna, kompleksowe wyposażenie obiektu, zagospodarowanie terenu i placów zabaw.

Budynek dydaktyczny nr 15 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Inwestycja polegająca na przebudowie wewnętrznej istniejącego, cztero kondygnacyjnego budynku, dobudowie poddasza technicznego i przestrzeni komunikacji pionowej. Wykonano pełen zakres instalacji sanitarnych i elektrycznych, prace wykończeniowe, wyposażenie obiektu oraz uzyskano w imieniu inwestora pozwolenie na użytkowanie.

Szkoła Podstawowa nr 231 w Warszawie im. Generała Mariusza Zaruskiego w Warszawie

Roboty budowlane związane z rozbudową istniejącej szkoły o część przeznaczoną dla dzieci młodszych i polepszeniem warunków nauki dla dzieci starszych. Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej z wykorzystaniem kontenerów. W ramach inwestycji wykonano nowe instalacje sanitarne i elektryczne, prace wykończeniowe, wyposażenie i zagospodarowanie terenu.

Filia Centrum Promocji Kultury w Warszawie

Inwestycja polegająca na budowie budynku filii Centrum Promocji Kultury  w Warszawie przy zbiegu ulic Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej. Obiekt trzy kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, z płaskim dachem pełniącym funkcję tarasu w formie amfiteatru, na którym znajduje się również letnia kawiarnia. Obiekt prócz pomieszczeń galerii sztuki, kawiarni, sal konferencyjnych i sali tanecznej zawiera również salę kinową z profesjonalnym nagłośnieniem i oświetleniem dla stu pięćdziesięciu osób. Budynek cechuje wykorzystanie materiałów o bardzo wysokiej jakości.

Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna w Warszawie

Inwestycja polegająca na budowie nowego budynku przychodni wraz z niezbędnymi przyłączeniami w dzielnicy Włochy w Warszawie. Obiekt wolnostojący o dwóch ustawionych prostopadle do siebie skrzydłach, całkowicie podpiwniczony, o trzech kondygnacjach nadziemnych. Placówka jest w stanie przyjąć nawet 10 tys. pacjentów. Budynek zawiera gabinety internistyczne i pedagogiczne oraz gabinety i poradnie specjalistyczne, wraz laboratoriami oraz salą łóżkową.

Hala sportowa przy Zespole Szkół w Pomiechówku

Budowa hali sportowej wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym, łącznikiem z istniejącym budynkiem szkolnym oraz zagospodarowaniem terenu w Pomiechówku. Realizacja na terenie czynnej szkoły podstawowej i gimnazjum. Konstrukcję budynku stanowiły elementy z drewna klejonego z pokryciem płytami warstwowymi z rdzeniem z poliuretanu. Hala w swojej bryle zawiera pomieszczenia higieniczno – sanitarne, magazyny, szatnie, siłownie, gabinety nauczycielskie i salę fitness.  Bezpośrednio przy nowym obiekcie powstało pełnowymiarowe boisko ze sztucznej trawy wraz z bieżnią o nawierzchni poliuretanowej. Cała hala została kompleksowo wyposażona w sprzęt sportowy i gimnastyczny.

Hala sportowa wraz z zespołem boisk dla Gimnazjum nr 121 im. Wojciecha Zawadzkiego w Warszawie

Wykonanie hali sportowej wraz z zapleczem sportowym, dydaktyczny i socjalnym oraz zagospodarowaniem terenu w Warszawie. Roboty obejmowały funkcjonalne połączenie istniejącego obiektu szkolnego z nową częścią zespołu, wykonanie kompleksowych sieci i instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz wyposażenie w sprzęt sportowy i dydaktyczny, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Przy budynku znalazły się boiska zewnętrzne i bieżnie o nawierzchni poliuretanowej. Realizacja przebiegała na terenie czynnej jednostki oświatowej. Po rozbudowie o nowe pracownie i laboratoria szkoła jest w stanie przyjąć blisko 500 uczniów.

 

Hala sportowa przy Zespole Szkół w Halinowie

Wykonanie nowego obiektu hali sportowej, nowych pomieszczeń dydaktycznych i zaplecza sanitarno – socjalnego przedszkola, szkoły podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego oraz gimnazjum w Halinowie. Konstrukcje obiektu stanowi drewno klejone i elementy żelbetowe przykryte płytą warstwową. Prace przebiegały na terenie czynnej jednostki oświatowej.

Dom Pomocy Społecznej „Leśny" w Warszawie

Rozbudowa istniejącego obiektu w Warszawie. W ramach rozbudowy wykonano dla czterech budynków nowe pomieszczenia łazienkowe oraz pokoje pobytu dziennego dla osób psychicznie chorych. Po rozbudowie obiekt jest w stanie przyjąć blisko 200 osób wymagających specjalistycznej opieki.

Sala gimnastyczna Zespołu Szkół w Legionowie

Budowa nowego obiektu sali sportowej oraz zaplecza, wraz z zagospodarowaniem terenu, na potrzeby Zespołu Szkół w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej. Prace prowadzono na terenie czynnego obiektu oświatowego.

Budynek mieszkalno-usługowy w Wysokiem Mazowieckiem

Inwestycja polegająca na adaptacji budynku internatu na budynek mieszkalno-usługowy wraz z infrastrukturą techniczną, miejscami postojowymi i garażami w Wysokiem Mazowieckiem.

Zespół obiektów handlowych w Warszawie

Budowa w miejsce istniejącego , nowego Targowiska Kwiatowego i Pawilonu Wielofunkcyjnego w Warszawie przy ul. Św. Wincentego. Dzięki przebudowie sprzedawcy uzyskali nowe lepsze miejsca do handlu.