Aktualności

Budynek magazynowy z chłodnią

Obecnie realizujemy inwestycję polegającą na budowie budynku magazynowego o powierzchni użytkowej 4 137 m2 i kubaturze 49 487 m3. Część magazynu wykonujemy w konstrukcji prefabrykowanej, obudowa ścian z płyty warstwowej, zaś druga część budynku powstaje w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne murowane i strop monolityczny. Budynek zostanie wyposażony w instalacje chłodnicze, umożliwiające utrzymanie strefy niskich temperatur -30°C.

Hala magazynowa z budynkiem       socjalno-biurowym

Aktualnie dla naszego Inwestora realizujemy inwestycję, której przedmiotem jest hala magazynowa z budynkiem socjalno-biurowym o powierzchni użytkowej 3 121 m2 i kubaturze 28 182 m3. Do naszych zadań należy wykonanie fundamentów, dostawa i montaż konstrukcji hali - słupy prefabrykowane i stalowa konstrukcja dachu. Obudowa ścian z płyt prefabrykowanych. Wykonanie infrastruktury drogowej, sieci zewnętrznych i wewnętrznych tj. instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz budowę kompletnego budynku socjalno-biurowego.