Aktualności

„Budynek magazynowo biurowy” w Warszawie

W sierpniu 2015 roku rozpoczęliśmy budowę budynku składającego się z części biurowej i połączonej z nią hali magazynowej. Obie części są ze sobą powiązane i stanowią całość pod względem techniczno-użytkowym, funkcjonalnym i architektonicznym. Bryła budynku jest zróżnicowana pod względem wysokości i geometrii dachów. Inwestor powierzył nam w całości proces realizacji wznoszenia budynku.